Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt
Tehtävä Yhteystiedot
Puheenjohtaja Reijo Hietanen
Varapuheenjohtaja Keijo Olander
Sihteeri Juha-Matti Huusari
Kilpailusihteeri Jonni Puhakka
Rahastonhoitaja
Jäsensihteeri
Raimo Vuoriniemi
Teknisenvaliokunnan PJ Pentti Elo
RR-yhteyshenkilö Harri Lattunen
Projektit Thorolf Priester
Projektit Seppo Rehakka
Kunniapuheenjohtaja
(toimihenkilö)
Simo Nieminen
Toiminnantarkastaja
(toimihenkilö)
Erkki Miettinen
Toiminnantarkataja
(toimihenkilö)
Kaarlo Salonen
Toiminnantarkastaja (varalla)
(toimihenkilö)
Pekka Urrila
Teknisenvaliokunnan jäsen
(toimihenkilö)
Ismo Hakamäki